Lắp đặt vách ngăn bàn văn phòng tại Ngoại Giao Đoàn

Lắp đặt vách ngăn bàn văn phòng tại Ngoại Giao Đoàn

- Khách hàng: Anh Hưng Decor
- Địa chỉ: Tòa N03T7 Ngoại Giao Đoàn
- Thời gian thi công: 6 ngày
- Đơn vị thực hiện: Thi Công Kính Hải Long
- Thông tin thêm: Lắp đặt vách ngăn văn phòng sử dụng kính dán màu trắng sữa 8.38
- Chi phí: Liên hệ 09.3468.3889

Vách Ngăn văn phòng sử dụng kính dán 8.38 kết hợp kẹp 304
Vách Ngăn văn phòng sử dụng kính dán 8.38 kết hợp kẹp 304
Lắp đặt vách ngăn bàn văn phòng tại Ngoại Giao Đoàn
Lắp đặt vách ngăn bàn văn phòng tại N03T7
Lắp đặt vách ngăn bàn văn phòng tại N03T7
Vách ngăn bàn sử dụng kính dán 8.38 màu trắng sữa
Vách ngăn bàn sử dụng kính dán 8.38 màu trắng sữa
Lắp đặt vách ngăn bàn văn phòng tại Ngoại Giao Đoàn

Xem thêm:

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ TẢI BÁO GIÁ
(*) Thông tin bắt buộc