Lắp đặt kính ốp bếp màu xanh dương tại Đông Ngạc

Lắp đặt kính ốp bếp màu xanh dương TGC tại N05 - Chung cư Ecohome 3 Đông Ngạc

- Khách hàng: Anh Chiến
- Địa chỉ: Tòa N05 - Chung cư Ecohome 3 - Đông Ngạc - Hà Nội
- Thời gian thi công: 6 ngày
- Đơn vị thực hiện: Kính An Toàn Việt Nhật
- Thông tin thêm: Lắp đặt kính ốp bếp màu xanh dương
- Chi phí: Liên hệ 09.3468.3889

Lắp đặt kính ốp bếp màu xanh dương tại Chung cư Ecohome 3 Đông Ngạc
Lắp đặt kính ốp bếp màu xanh dương tại Chung cư Ecohome 3 Đông Ngạc
Báo giá kính ốp bếp màu xanh dương tại Ecohome 3
Báo giá kính ốp bếp màu xanh dương tại Ecohome 3
Thi công kính ốp bếp màu xanh dương tại Ecohome 3
Thi công kính ốp bếp màu xanh dương tại Ecohome 3
Lắp đặt kính ốp bếp màu xanh dương TGC tại N05 - Chung cư Ecohome 3 Đông Ngạc
Lắp đặt kính ốp bếp màu xanh dương TGC tại N05 – Chung cư Ecohome 3 Đông Ngạc

Xem thêm:

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ TẢI BÁO GIÁ
(*) Thông tin bắt buộc