Lắp đặt kính ốp bếp màu ghi sáng tại Mỹ Đình

- Khách hàng: Anh Sơn
- Địa chỉ: Chung cư CT3B - Mỹ Đình - Hà Nội
- Thời gian thi công: 6 ngày
- Đơn vị thực hiện: Kính An Toàn Việt Nhật
- Thông tin thêm: Lắp đặt kính ốp bếp màu ghi sáng
- Chi phí: Liên hệ 09.3468.3889

Lắp đặt kính ốp bếp màu ghi TGC tại CT3B Mỹ Đình
Lắp đặt kính ốp bếp màu ghi TGC tại CT3B Mỹ Đình
Lắp đặt kính ốp bếp màu ghi TGC tại CT3B Mỹ Đình
Lắp đặt kính ốp bếp màu ghi TGC tại CT3B Mỹ Đình

Xem thêm:

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ TẢI BÁO GIÁ
(*) Thông tin bắt buộc