Kính Ốp Bếp Màu Xanh Ngọc Thi Công Tại Chung cư Ruby3 – Phúc Lợi

Kính ốp bếp màu xanh ngọc

- Khách hàng: Chị Hiền
- Địa chỉ: Chung cư RUBY3 Phúc Lợi - Long Biên
- Thời gian thi công: 06 ngày
- Đơn vị thực hiện: Thi Công Kính Hải Long
- Thông tin thêm: Thi công kính ốp bếp màu xanh ngọc
- Chi phí: Liên hệ 09.3468.3889


Kính ốp bếp màu xanh ngọc
Kính ốp bếp màu xanh ngọc
Kính ốp bếp màu xanh ngọc
Kính ốp bếp màu xanh ngọc
Kính ốp bếp màu xanh ngọc
Kính ốp bếp màu xanh ngọc
Kính ốp bếp màu xanh ngọc
Kính ốp bếp màu xanh ngọc
Kính ốp bếp màu xanh ngọc
Kính ốp bếp màu xanh ngọc
Kính ốp bếp màu xanh ngọc
Kính ốp bếp màu xanh ngọc
NHẬP THÔNG TIN ĐỂ TẢI BÁO GIÁ
(*) Thông tin bắt buộc