Kính Ốp Bếp Màu Xanh Ngọc Lắp đặt tại CC Luxury Cầu Giấy

Kính ốp bếp màu xanh non kim sa

- Khách hàng: Chị Mai
- Địa chỉ: Phòng 2206 Tòa Luxury - Cầu giấy- Hà Nội
- Thời gian thi công: 07 ngày
- Đơn vị thực hiện: Thi Công Kính Hải Long
- Thông tin thêm: Thi công kính ốp bếp màu xanh ngọc kim sa
- Chi phí: Liên hệ 09.3468.3889

Kính ốp bếp Màu Xanh Ngọc
Kính ốp bếp Màu Xanh Ngọc
Kính ốp bếp Màu Xanh Ngọc
Kính ốp bếp Màu Xanh Ngọc
Kính ốp bếp Màu Xanh Ngọc
Kính ốp bếp Màu Xanh Ngọc

 

Kính ốp bếp Màu Xanh Ngọc
Kính ốp bếp Màu Xanh Ngọc

 

Xem thêm:

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ TẢI BÁO GIÁ
(*) Thông tin bắt buộc