Kính Ốp Bếp Màu Trắng Xanh – Lắp đặt tại VinCom Trần Duy Hưng

Kính ốp Bếp Màu Trắng xanh

- Khách hàng: Anh Tùng
- Địa chỉ: Chung cư C3 -Vincome - Trần Duy Hưng
- Thời gian thi công: 05 ngày
- Đơn vị thực hiện: Thi Công Kính Hải Long
- Thông tin thêm: Thi công kính ốp bếp màu trắng xanh
- Chi phí: Liên hệ 09.3468.3889


Báo Gía Kính Màu Trắng xanh
Báo Gía Kính Màu Trắng xanh
Kính ốp Bếp Màu Trắng xanh
Kính ốp Bếp Màu Trắng xanh
Kính ốp Bếp Màu Trắng xanh
Kính ốp Bếp Màu Trắng xanh
Kính ốp Bếp Màu Trắng xanh
Kính ốp Bếp Màu Trắng xanh
NHẬP THÔNG TIN ĐỂ TẢI BÁO GIÁ
(*) Thông tin bắt buộc