Kính Bếp Sơn Màu Xanh Non V7 The Vesta – Phú Lãm

Kính Bếp Sơn Màu Xanh Non V7 The Vesta - Phú Lâm - Hà Đông - Hà Nội

- Khách hàng: Anh Phát
- Địa chỉ: Tòa V7 The Vesta - Phú Lãm - Hà Đông - Hà Nội
- Thời gian thi công: 6 ngày
- Đơn vị thực hiện: Thi Công Kính Hải Long
- Thông tin thêm: Lắp kính ốp bếp sơn màu xanh non tại tòa V7 The Vesta - Phú Lãm - Hà Đông - Hà Nội
- Chi phí: Liên hệ 09.3468.3889

Kính Bếp Sơn Màu Xanh Non V7 The Vesta - Phú Lãm - Hà Đông - Hà Nội
Kính Bếp Sơn Màu Xanh Non V7 The Vesta – Phú Lãm – Hà Đông – Hà Nội
Kính Bếp Sơn Màu Xanh Non V7 The Vesta - Phú Lãm - Hà Đông - Hà Nội
Kính Bếp Sơn Màu Xanh Non V7 The Vesta – Phú Lãm – Hà Đông – Hà Nội
Kính Bếp Sơn Màu Xanh Non V7 The Vesta - Phú Lãm - Hà Đông - Hà Nội
Kính Bếp Sơn Màu Xanh Non V7 The Vesta – Phú Lãm – Hà Đông – Hà Nội

Xem thêm:

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ TẢI BÁO GIÁ
(*) Thông tin bắt buộc