Kính Bếp Màu Vàng Thư tại Green Pearl Minh Khai – Hai Bà Trưng

Kính Bếp Màu Vàng Thư tại Green Pearl Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội

- Khách hàng: Chị Phương
- Địa chỉ: CC Grean Pearl 378 Minh Khai
- Thời gian thi công: 7
- Đơn vị thực hiện: Thi Công Kính Hải Long
- Thông tin thêm: Thi công kính sơn màu ốp bếp vàng thư tại tòa A - Chung cư Green Pearl - 378 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội
- Chi phí: Liên hệ 09.3468.3889


Ảnh Thực tế thi công lắp đặt tại Minh Khai

Kính Bếp Màu Vàng Thư tại Green Pearl Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Kính Bếp Màu Vàng Thư tại Green Pearl Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội
Kính Bếp Màu Vàng Thư tại Green Pearl Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Kính Bếp Màu Vàng Thư tại Green Pearl Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội
Kính Bếp Màu Vàng Thư tại Green Pearl Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Kính Bếp Màu Vàng Thư tại Green Pearl Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội
Kính Bếp Màu Vàng Thư tại Green Pearl Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Kính Bếp Màu Vàng Thư tại Green Pearl Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Xem thêm:

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ TẢI BÁO GIÁ
(*) Thông tin bắt buộc