Bảng Màu Kính Màu Ốp Bếp

Bảng màu kính ốp bếp Hải Long – Màu sắc trên ảnh tương đối khoảng 90% so với màu sắc kính thực tế. Do ảnh chụp thực tế. Khi đi khảo sát chúng tôi sẽ cầm theo bảng màu kính màu ốp bếp để quý khách chọn trực tiếp.

Danh mục: