Kính Bếp Đẹp Màu Xanh Cốm lắp đặt tại Goldmark City – 136 Hồ Tùng Mậu

Kính ốp bếp màu xanh cốm

- Khách hàng: A Quang
- Địa chỉ: Cc 136 Hồ Tùng Mậu
- Thời gian thi công: 06 ngày
- Đơn vị thực hiện: Thi Công Kính Hải Long
- Thông tin thêm: Thi công kính ốp bếp màu xanh cốm
- Chi phí: Liên hệ 09.3468.3889


Kính Bếp Đẹp Màu Xanh Cốm lắp đặt tại Goldmark City – 136 Hồ Tùng Mậu

HaiLonGlass thi công kính ốp bếp màu xanh cốm tại chung  cư GoldMark City – 136 Hồ Tùng Mậu – Hà Nội. Không gian bếp như bừng sáng với sự kết hợp màu xanh cốm với ánh đèn led.

Kính Bếp Đẹp Màu Xanh Cốm lắp đặt tại Goldmark City - 136 Hồ Tùng Mậu
Kính Bếp Đẹp Màu Xanh Cốm lắp đặt tại Goldmark City – 136 Hồ Tùng Mậu
Báo Giá Kính Bếp Đẹp Màu Xanh Cốm lắp đặt tại Goldmark City - 136 Hồ Tùng Mậu
Báo Giá Kính Bếp Đẹp Màu Xanh Cốm lắp đặt tại Goldmark City – 136 Hồ Tùng Mậu
Kính Bếp Đẹp Màu Xanh Cốm thi công tại Goldmark City - 136 Hồ Tùng Mậu
Kính Bếp Đẹp Màu Xanh Cốm thi công tại Goldmark City – 136 Hồ Tùng Mậu
Kính Ốp Bếp Màu Xanh Cốm thi công tại Goldmark City - 136 Hồ Tùng Mậu
Kính Ốp Bếp Màu Xanh Cốm thi công tại Goldmark City – 136 Hồ Tùng Mậu

Xem thêm:

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ TẢI BÁO GIÁ
(*) Thông tin bắt buộc