màu xanh ngọc sáng

Wednesday, August 31, 2016

Kính ốp bếp lắp đặt tại T9 timecity , Tủ gỗ màu trắng kết hợp với Kính ốp bếp màu Xanh Ngọc Sáng 

Kính ốp bếp màu trắng xanh ngọc kết hợp với tủ gỗ màu trắng cổ điển.